Πληροφορίες Γεφυριού
Ονομασία Γεφυριού:
Γεφύρι της Πλάκας  
Ημερομηνία Καταγραφής:
27/08/2006  
Φωτογραφία 1η
Φωτογραφία 2η
Φωτογραφία 3η
Φωτογραφία 4η
Ένταξη του Γεφυριού στο χώρο
Νομός:
Ιωαννίνων 
Κοινότητα:
Ραφταναίοι  
Τοποθεσία:
Πλάκα  
Ποταμός:
¶ραχθος  Καλαρρυτιώτικος  
Συντεταγμένες:
N 39° E 020° 
Υψόμετρο:
 
Ένταξη στο οδικό δίκτυο:
Από τα χωριά Τζουμέρκων προς τα Ιωάννινα και την Άρτα 
Παρακείμενα Κτίσματα:
Το χρονικό διάστημα 1881-1913 ο Άραχθος αποτελούσε το σύνορο Ελλάδας – Τουρκίας και υπήρχε στην αριστερή πλευρά της κοίτης, σε απόσταση 300 μέτρα από το γεφύρι, φυλάκιο του Ελληνικού στρατού, χάνι και υποτελωνείο. 
Ιστορικά στοιχεία οικοδόμησης
Χρονολογία:
1866 
Κτίστες:
Κώστας Μπέκας από τα Πράμαντα 
Χορηγός:
Κοινότητες Μελισσουργών, Πραμάντων και Αγνάντων, Γ. Λούλης, Αν. Λύτρας και κάτοικοι γύρω χωριών 
Δαπάνη:
187.000 γρόσια 
Συντήρηση:
Ελληνικό Δημόσιο (1928) 
Άλλα Στοιχεία:
Μικρή κόχη, στην οποία είχε τεθεί η εικόνα ενός Αγίου. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφή
Μορφή:
μονότοξο 
Μέγεθος:
μήκος 40 μ., ύψος 19 μ., πλάτος καταστρώματος 3,20μ. 
Υλικά:
 
Κάτάσταση:
πολύ καλή 
Επιγραφή:
Δεν υπάρχει ή είναι δυσανάγνωστη
Αλλα στοιχεία
Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία:
Το 1863 ο Δημ. Αρβανιτογιάννης από τα Πράμαντα προσέφερε 30.000 γρόσια για την κατασκευή του γεφυριού. Όμως στα εγκαίνια αυτού του έργου το γεφύρι σωριάστηκε, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκομένων. Το 1866 χτίστηκε το γεφύρι που υπάρχει και σήμερα, με έξοδα των Ιωάννη Λούλη από Αετορράχη, Αναγνώστη Λύτρα και Ιωάννη Ρήγκα από Πράμαντα του Αναγνώστη Μάρου από τους Μελισσουργούς, των κοινοτήτων Πραμάντων και Μελισσουργών, ενώ η κοινότητα Αγνάντων προσέφερε την ξυλεία για τις σκαλωσιές του οικοδομήματος. Επίσης, γειτονικές κοινότητες προσέφεραν χρηματικά ποσά και προσωπική εργασία. Για το χτίσιμο του γεφυριού υπάρχει η παράδοση ότι στέριωσαν άνθρωπο στα θεμέλιά του. Άλλοι ισχυρίζονταν ότι έβαλαν έναν Τούρκο κι άλλοι μια επιληπτική κοπέλα από το χωριό Μονολίθι. Το 1881 ο Άραχθος έγινε το σύνορο Ελάδας – Τουρκίας και δίπλα από το γεφύρι της Πλάκας, από την νότια πλευρά, κατασκευάστηκε υποτελωνείο, ενώ και οι Τούρκοι κατασκεύασαν φυλάκιο κοντά στο γεφύρι. Στο χάνι που βρίσκεται κοντά στο γεφύρι το Φεβρουάριο του 1942 ήρθαν σε συνεννόηση οι αντάρτικες οργανώσεις ΕΑΜ και ΕΔΕΣ και υπέγραψαν συμφωνία κατάπαυσης των εθροπραξιών,. 
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές:
α) Νικ. Χ. Παπακώστας, Ηπειρωτικά, Αθήναι 1967, σσ. 428-432. β) Σωκρ. Γ. Γεωργούλας, Λαογραφικά Ανατολικού Ξηροβουνίου Ηπείρου, Ηπειρωτική Εστία, τ. 16 (1967), σ. 23. γ) Ι. Λαμπρίδης, Περί των εν Ηπείρω Αγεθοεργημάτων, τ. Α΄, σελ. 53, εκδ. Ε.Η.Μ., Ιωάννινα 1991. δ) Σπ. Μαντάς, Το γεφύρι και ο Ηπειρώτης, εκδ. Λαϊκό Πολύπτυχο, Αθήνα 1987, σσ. 72-78. ε) Νίτσα Συνίκη – Παπακώστα, Πέτρινα γεφύρια, εκδ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2002, σ. 70. στ) Αριστ. Σχισμένος, Τα 55 γεφύρια του Άραχθου, Α θήνα 2001, σσ. 34-38. στ) Σεραφείμ Βυζάντιος, Δοκίμιον ιστορικής τινός περιλήψεως ..., εν Αθήναις 1884, σ. 18. ζ) Νικόλαος Σχινάς, Οδοιπορικαί σημειώσεις ... οροθετική γραμμή, εν Αθήναις 1886, σσ. 160-161. η) Μαμμόπουλος, Ηπειρώτες μαστόροι και γεφύρια, 1973, σσ. 27-28. θ) Βασίλης Παπαγεωργίου, Αργύρης Πετρονώτης, «Ο Πυρσογιαννίτης πρωτομάστορας Ζιώγας Φρόντζος και τα έργα του (μαστόροι και γεφύρια)», Η επαρχία Κόνιτσας στο χώρο και στο χρόνο, Κόνιτσα 1996, σσ. 230-232. 
Προφορικές Μαρτυρίες:
Δεν εντοπίστηκαν