Πληροφορίες Γεφυριού
Ονομασία Γεφυριού:
Γεφύρι της Κλειδωνιάς  
Ημερομηνία Καταγραφής:
08/08/2006  
Φωτογραφία 1η
Φωτογραφία 2η
Φωτογραφία 3η
Φωτογραφία 4η
Ένταξη του Γεφυριού στο χώρο
Νομός:
Ιωαννίνων 
Κοινότητα:
Κλειδωνιά - ¶γιος Μηνάς  
Τοποθεσία:
Κλειδωνιά – Άγιος Μηνάς  
Ποταμός:
Αώος  Βοϊδομάτης  
Συντεταγμένες:
N 39° 58΄05,1΄΄ E 020° 39΄79,5΄΄ 
Υψόμετρο:
448 
Ένταξη στο οδικό δίκτυο:
Από Κλειδωνιά προς ¶γιο Μηνά. Επίσης, ένωνε τα Ιωάννινα με την Κόνιτσα 
Παρακείμενα Κτίσματα:
Δεν υπάρχουν σήμερα
Ιστορικά στοιχεία οικοδόμησης
Χρονολογία:
Κτίστες:
Δεν είναι γνωστοί
Χορηγός:
 
Δαπάνη:
 
Συντήρηση:
Δεν έχει καταγραφεί/ πραγματοποιηθεί
Άλλα Στοιχεία:
Δεν εντοπίστηκαν
Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφή
Μορφή:
μονότοξο 
Μέγεθος:
 
Υλικά:
 
Κάτάσταση:
καλή 
Επιγραφή:
Δεν υπάρχει ή είναι δυσανάγνωστη
Αλλα στοιχεία
Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία:
Δεν εντοπίστηκαν
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές:
Δεν εντοπίστηκαν
Προφορικές Μαρτυρίες:
Δεν εντοπίστηκαν