Πληροφορίες Γεφυριού
Ονομασία Γεφυριού:
Γεφύρι της Άρτας  
Ημερομηνία Καταγραφής:
27/08/2006  
Φωτογραφία 1η
Φωτογραφία 2η
Φωτογραφία 3η
Φωτογραφία 4η
Φωτογραφία 5η
Ένταξη του Γεφυριού στο χώρο
Νομός:
Ιωαννίνων 
Κοινότητα:
Άρτας  
Τοποθεσία:
Γεφύρι της Άρτας  
Ποταμός:
Άραχθος   
Συντεταγμένες:
N 39° 09΄06,0΄΄ 
Υψόμετρο:
Ένταξη στο οδικό δίκτυο:
Άρτα-Φιλιππιάδα-Γιάννενα 
Παρακείμενα Κτίσματα:
νεοκλασικό κτίριο που κτίστηκε το 1864 ως στρατώνας 
Ιστορικά στοιχεία οικοδόμησης
Χρονολογία:
Κτίστες:
Δεν είναι γνωστοί
Χορηγός:
 
Δαπάνη:
 
Συντήρηση:
Δεν έχει καταγραφεί/ πραγματοποιηθεί
’λλα Στοιχεία:
Δεν εντοπίστηκαν
Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφή
Μορφή:
τετράτοξο 
Μέγεθος:
μήκος:145 μέτρα 
Υλικά:
 
Κάτάσταση:
πολύ καλή 
Επιγραφή:
Δεν υπάρχει ή είναι δυσανάγνωστη
Αλλα στοιχεία
Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία:
Πιθανότατα κτίστηκε αρχικά επι εποχής του Πύρρου (3ος π.χ αιώνας).Επισκευάστηκε στις αρχές του 17ου αιώνα. Το 1881 αποτέλεσε σύνορο μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας. Το παρακείμενο κτίριο που κτίστηκε το 1864 ως στρατώνας αργότερα, το 1881 χρησιμοποιήθηκε ώς τουρκικό τελωνείο 
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές:
Σπύρος Ι.Μαντάς, Τα Ηπειρώτικα γεφύρια, Αθήνα 1984, 24-28. Σπύρος Ι.Μαντάς, Το γεφύρι και ο Ηπειρώτης, Αθήνα 1987, 204-207 Νικόλαος Θ-Σχινάς, Οδοιπορικαί Σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νέας οροθετικής γραμμής και Θεσσαλίας, εν Αθήναις 1886, 175-176 
Προφορικές Μαρτυρίες:
Δεν εντοπίστηκαν