Πληροφορίες Γεφυριού
Ονομασία Γεφυριού:
Γεφύρι της Κόνιτσας  
Ημερομηνία Καταγραφής:
18/01/2007  
Φωτογραφία 1η
Φωτογραφία 2η
Φωτογραφία 3η
Φωτογραφία 4η
Ένταξη του Γεφυριού στο χώρο
Νομός:
Ιωαννίνων 
Κοινότητα:
Κόνιτσα  
Τοποθεσία:
Γεφύρι της Κόνιτσας  
Ποταμός:
Αώος   
Συντεταγμένες:
N 39° 58΄05,0΄΄ E 020° 39΄37,0΄΄ 
Υψόμετρο:
454 
Ένταξη στο οδικό δίκτυο:
Από Ιωάννινα προς Κόνιτσα 
Παρακείμενα Κτίσματα:
Το 1948 κατασκευάστηκε δίπλα στην παλιά γέφυρα μία νέα σιδερένια, τύπου Bailey, η οποία σήμερα έχει αφαιρεθεί 
Ιστορικά στοιχεία οικοδόμησης
Χρονολογία:
1870 
Κτίστες:
Πρωτομάστορας: Ζιώγας Φρόντζος με μαστόρους της Πυρσόγιαννης και των γύρω χωριών 
Χορηγός:
Ι. Λούλης, Β. και Α. Λιάμπεη, Α. Παπάζογλου κ.α. 
Δαπάνη:
120.000 γρόσια 
Συντήρηση:
Δεν έχει καταγραφεί/ πραγματοποιηθεί
Άλλα Στοιχεία:
Στο γεφύρι υπάρχει μικρή ορθογώνια κόγχη, όπου πρέπει να ήταν τοποθετημένη κτητορική επιγραφή 
Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφή
Μορφή:
μονότοξο 
Μέγεθος:
Ανοιγμα: 35,60 μ., ύψος: 19,25 μ. 
Υλικά:
 
Κάτάσταση:
Πολύ καλή 
Επιγραφή:
Δεν υπάρχει ή είναι δυσανάγνωστη
Αλλα στοιχεία
Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία:
Στη μέση της καμάρας, από κάτω, κρεμόταν καμπανάκι το οποίο προειδοποιούσε τους διαβάτες σε περιπτώσεις ισχυρών ανέμων. Το 1975 επανατοποθετήθηκε νέο καμπανάκι 
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές:
Ι. Λαμπρίδης, Περί των εν Ηπείρω αγαθοεργημάτων, μέρος πρώτον, εν Αθήναις 1880, σ. 150 Σπύρος Ι. Μαντάς, Το γεφύρι και ο Ηπειρώτης, Αθήνα 1987, σσ. 28-36. Βασίλης Παπαγεωργίου, Αργύρης Πετρονώτης, «Ο Πυρσογιαννίτης πρωτομάστορας Ζιώγας Φρόντζος και τα έργα του (Μαστόροι και γεφύρια)», Δήμος Κόνιτσας, Πνευματικό Κέντρο, Η επαρχία Κόνιτσας στο χώρο και στο χρόνο, Κόνιτσα 1996, σ. 219-327 
Προφορικές Μαρτυρίες:
Δεν εντοπίστηκαν