Πληροφορίες Γεφυριού
Ονομασία Γεφυριού:
Γεφύρι του Βουρκοπόταμου  
Ημερομηνία Καταγραφής:
10/08/2006  
Φωτογραφία 1η
Ένταξη του Γεφυριού στο χώρο
Νομός:
Ιωαννίνων 
Κοινότητα:
Μόλιστα  
Τοποθεσία:
Δίπλα στη μεγάλη σύγχρονη γέφυρα  
Ποταμός:
Αώος  Σαραντάπορος, Βουρκοπόταμος  
Συντεταγμένες:
 
Υψόμετρο:
 
Ένταξη στο οδικό δίκτυο:
από Μόλιστα προς αγροτικές εκτάσεις 
Παρακείμενα Κτίσματα:
Δεν υπάρχουν σήμερα
Ιστορικά στοιχεία οικοδόμησης
Χρονολογία:
Κτίστες:
Δεν είναι γνωστοί
Χορηγός:
 
Δαπάνη:
 
Συντήρηση:
Δεν έχει καταγραφεί/ πραγματοποιηθεί
Άλλα Στοιχεία:
Δεν εντοπίστηκαν
Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφή
Μορφή:
μονότοξο 
Μέγεθος:
 
Υλικά:
 
Κάτάσταση:
Το μεγαλύτερο τμήμα του είναι καταχωμένο μέσα στην κοίτη 
Επιγραφή:
Δεν υπάρχει ή είναι δυσανάγνωστη
Αλλα στοιχεία
Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία:
Δεν εντοπίστηκαν
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές:
Αργύρης Π. Πετρονώτης, «Το ξεχωμένο γεφύρι στην κοίτη του Βουρκοπόταμου Μόλιστας», εκ Χιονιάδων τχ. 7 (άνοιξη 2004), 31-35 
Προφορικές Μαρτυρίες:
Δεν εντοπίστηκαν