Πληροφορίες Γεφυριού
Ονομασία Γεφυριού:
Γεφύρι της Βωβούσας  
Ημερομηνία Καταγραφής:
23/07/2006  
Φωτογραφία 1η
Φωτογραφία 2η
Φωτογραφία 3η
Φωτογραφία 4η
Φωτογραφία 5η
Ένταξη του Γεφυριού στο χώρο
Νομός:
Ιωαννίνων 
Κοινότητα:
Βωβούσα  
Τοποθεσία:
Βωβούσα  
Ποταμός:
Αώος   
Συντεταγμένες:
N 39° 56΄12,9΄΄ E 021° 02΄56,4΄΄ 
Υψόμετρο:
974 
Ένταξη στο οδικό δίκτυο:
Ένωνε τους δύο μαχαλάδες της Βωβούσας. Επίσης ένωνε το Ζαγόρι με τη Μακεδονία 
Παρακείμενα Κτίσματα:
Δεν υπάρχουν σήμερα
Ιστορικά στοιχεία οικοδόμησης
Χρονολογία:
1748 
Κτίστες:
Δεν είναι γνωστοί
Χορηγός:
Αλέξιος Μιχ. Μίσσιος 
Δαπάνη:
 
Συντήρηση:
Ξύλινα στηθαία μετά τον πόλεμο 
Άλλα Στοιχεία:
Δεν εντοπίστηκαν
Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφή
Μορφή:
μονότοξο 
Μέγεθος:
 
Υλικά:
 
Κάτάσταση:
καλή 
Επιγραφή:
Δεν υπάρχει ή είναι δυσανάγνωστη
Αλλα στοιχεία
Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία:
Δεν εντοπίστηκαν
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές:
Ι. Λαμπρίδης, Περί των εν Ηπείρω αγαθοεργημάτων, μέρος δεύτερον, εν Αθήναις 1880, σ. 80 
Προφορικές Μαρτυρίες:
Δεν εντοπίστηκαν