Πληροφορίες Γεφυριού
Ονομασία Γεφυριού:
Γεφύρι στην Καλντερούσια  
Ημερομηνία Καταγραφής:
20/08/2006  
Φωτογραφία 1η
Φωτογραφία 2η
Φωτογραφία 3η
Φωτογραφία 4η
Ένταξη του Γεφυριού στο χώρο
Νομός:
Ιωαννίνων 
Κοινότητα:
Δόλιανη  
Τοποθεσία:
Καλντερούσια  
Ποταμός:
Άραχθος  Βάρδας, Καλντερούσια  
Συντεταγμένες:
Ν 39° 46΄43,7΄΄ Ε 020° 57΄12,5΄΄ 
Υψόμετρο:
583 
Ένταξη στο οδικό δίκτυο:
Από Δόλιανη προς Γιάννινα 
Παρακείμενα Κτίσματα:
Δεν υπάρχουν σήμερα
Ιστορικά στοιχεία οικοδόμησης
Χρονολογία:
1867 
Κτίστες:
Δεν είναι γνωστοί
Χορηγός:
Δ. Στέλιος από Ελατοχώρι 
Δαπάνη:
3.500 γρόσια 
Συντήρηση:
Δεν έχει καταγραφεί/ πραγματοποιηθεί
’λλα Στοιχεία:
Δεν εντοπίστηκαν
Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφή
Μορφή:
μονότοξο 
Μέγεθος:
 
Υλικά:
 
Κάτάσταση:
καλή 
Επιγραφή:
Δεν υπάρχει ή είναι δυσανάγνωστη
Αλλα στοιχεία
Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία:
Δεν εντοπίστηκαν
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές:
Ιωάννης Λαμπρίδης, Περί των εν Ηπείρω αγαθοεργημάτων Β΄, εν Αθήναις 1880, σ. 82 
Προφορικές Μαρτυρίες:
Ηλίας Λωλίδης