Πληροφορίες Γεφυριού
Ονομασία Γεφυριού:
Γεφύρι Καμπέραγα  
Ημερομηνία Καταγραφής:
23/07/2006  
Φωτογραφία 1η
Φωτογραφία 2η
Φωτογραφία 3η
Φωτογραφία 4η
Ένταξη του Γεφυριού στο χώρο
Νομός:
Ιωαννίνων 
Κοινότητα:
Μηλιωτάδες  
Τοποθεσία:
Καμπέραγα  
Ποταμός:
Άραχθος  Ζαγορίτικος  
Συντεταγμένες:
N 39° 43΄26,9΄΄ E 020° 57΄48,2΄΄ 
Υψόμετρο:
505 
Ένταξη στο οδικό δίκτυο:
Από ανατολικό Ζαγόρι προς Γιάννινα 
Παρακείμενα Κτίσματα:
Δεν υπάρχουν σήμερα
Ιστορικά στοιχεία οικοδόμησης
Χρονολογία:
Κτίστες:
Δεν είναι γνωστοί
Χορηγός:
Καμπέρ αγάς από Ιωάννινα 
Δαπάνη:
 
Συντήρηση:
Δεν έχει καταγραφεί/ πραγματοποιηθεί
’λλα Στοιχεία:
Δεν εντοπίστηκαν
Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφή
Μορφή:
δίτοξο (η μία καμάρα μικρή) 
Μέγεθος:
 
Υλικά:
 
Κάτάσταση:
καλή 
Επιγραφή:
Δεν υπάρχει ή είναι δυσανάγνωστη
Αλλα στοιχεία
Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία:
Δεν εντοπίστηκαν
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές:
Ιωάννης Λαμπρίδης, Περί των εν Ηπείρω αγαθοεργημάτων, μέρος δεύτερον, εν Αθήναις 1880, σ. 82 
Προφορικές Μαρτυρίες:
Δεν εντοπίστηκαν