Πληροφορίες Γεφυριού
Ονομασία Γεφυριού:
Καλογερικό γεφύρι ή Πλακίδα  
Ημερομηνία Καταγραφής:
03/07/2006  
Φωτογραφία 1η
Φωτογραφία 2η
Φωτογραφία 3η
Φωτογραφία 4η
Ένταξη του Γεφυριού στο χώρο
Νομός:
Ιωαννίνων 
Κοινότητα:
Κουκούλι  
Τοποθεσία:
Καλογερικό  
Ποταμός:
Αώος  Βοϊδομάτης, Βικάκης  
Συντεταγμένες:
N 39° E 020° 
Υψόμετρο:
 
Ένταξη στο οδικό δίκτυο:
Προς αγροτικές εκτάσεις του Κουκουλίου 
Παρακείμενα Κτίσματα:
Παλιά υπήρχε βρύση και νερόμυλος 
Ιστορικά στοιχεία οικοδόμησης
Χρονολογία:
1814 
Κτίστες:
Δεν είναι γνωστοί
Χορηγός:
Ηγούμενος Μονής Προφήτη Ηλία Βίτσας Σεραφείμ 
Δαπάνη:
20.000 γρόσια 
Συντήρηση:
α) Αλέξ. και Ανδρέας Πλακίδας (1863) β) Ευγένιος Πλακίδας (1912) γ) Κοινότητα Κουκουλίου (1927) δ) Αρχαιολογική Υπηρεσία (1969) 
Άλλα Στοιχεία:
Στην ίδια θέση προϋπήρχε ξύλινο γεφύρι, φτιαγμένο από το Νεγαδιώτη Ζώτο Ρούση, το β’ μισό του 18ου αιώνα. (Δαπάνη: 8.000 γρόσια). 
Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφή
Μορφή:
τρίτοξο 
Μέγεθος:
μήκος 56μ., πλάτος καταστρώματος 3,15 
Υλικά:
 
Κάτάσταση:
πολύ καλή 
Επιγραφή:
Δεν υπάρχει ή είναι δυσανάγνωστη
Αλλα στοιχεία
Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία:
Στην ίδια περιοχή ο Ζώτος Ρούσσης από τους Νεγάδες κατασκεύασε ξύλινο γεφύρι, δαπανώντας για το σκοπό αυτό 8.000 γρόσια. Κοντά στο γεφύρι υπήρχε νερόμυλος και νεροτριβή, ιδιοκτησία της Μονής Προφήτη Ηλία της Βίτσας. Ο ηγούμενος της Μονής αποφάσισε την κατασκευή του γεφυριού και γι’ αυτόν το λόγο το γεφύρι ονομάστηκε «Καλογερικό». Αργότερα ο μύλος έπεσε. Το 1912 ο Ευγένιος Πλακίδας έφτιαξε κοντά στο γεφύρι μια βρύση, που ονομάστηκε «Βρύση του Πλακίδα» 
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές:
α) Ι. Λαμπρίδης, Περί των εν Ηπείρω Αγεθοεργημάτων, εκδ. Ε.Η.Μ., Ιωάννινα 1991, τ. Α΄, σ. 53 και Β΄, σ. 81,. β) Κ. Λαζαρίδης, Το χωριό μου το Κουκούλι, τ. Γ΄ Γιάννινα 1977. γ) γ) Σπύρος Μαντάς, Το γεφύρι και ο Ηπειρώτης, εκδ. Λαϊκό Πολύπτυχο, Αθήνα 1987, σσ. 67-69. δ) Νίτσα Συνίκη – Παπακώστα, Πέτρινα γεφύρια, εκδ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, 2002, σ. 110. ε) Χρήστος Β. Μασσαλάς, Πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου: Το παρόν του παρελθόντος, ένθετο εφημ. Πρωινός Λόγος, 10-11-2004, σ. 7 
Προφορικές Μαρτυρίες:
Δεν εντοπίστηκαν