Χρηματοδότηση

Η συλλογή ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση έγιναν από την παρακάτω ομάδα έργου του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων.

1. Χρήστος Β Μασσαλάς Επιστημονικά Υπεύθυνος

Καθηγητής - Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

2. Μπάδα Κωνσταντούλα

Αναπληρώτρια καθηγήτρια - Ιστορίας και Αρχαιολογίας

3. Οικονόμου Ευάγγελος

Επίκουρος καθηγητής Χημείας

4. Καλπακίδης Βασίλειος

Αν. Καθηγητής - Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

5. Βαϊμάκης Τιβέριος

Επίκουρος καθηγητής Χημείας

6. Δροσόπουλος Γεώργιος

Πολ. Μηχανικός

7. Τσόδουλος Στέφανος

Λαογράφος

8. Παπιγκιώτης Βαγγέλης

Λαογράφος


Η ψηφιοποίηση έγινε από την Αστική μη κερδοσκοπική Οργάνωση  «Πίνδος Περιβαντολογική».
Και η ανάπτυξη της βάσης δεδομένων και τις Δικτυακής  Πύλης από την Terracom Πληροφορική ΕΠΕ