Επιστημονική Τεκμηρίωση Του Συνδετικού Υλικού των Γεφυριών
Μπορείτε να κατεβάσετε την "Ανάλυση και το Χαρακτηρισμό του συνδετικού υλικού στα Ιστορικά Πέτρινα Γεφύρια της Ηπείρου".
Σε μορφή αρχείου (pdf). Πατήστε εδώ.